logo

Sôk

Menu

Återförsäljare

Brandlarm
Eltek Fire & Safetys försäljning av brandlarmsystem i Sverige sker uteslutande genom våra certifierade återförsäljare. Våra återförsäljare genomgår kontinuerlig teknikutbildning i Eltek Fire & Safetys regi, vilken ligger till grund för certifieringen.

Nödbelysning
Eltek Fire & Safetys nödbelysningssortiment köper du antingen direkt från oss via vårt kundcenter:
Tel: + 46 31 361 9361 E-post: customer.support.nordic@honeywell.com
eller via de företag som också lagerhåller delar av vårt sortiment:
Solar ABwww.solar.se
Firesafe Sverige AB, www.firesafe.se
Ahlsell AB, www.ahlsell.se

Våra nödbelysningsprodukter finns också att köpa hos våra brandlarmspartner.

ÅF Test

 

 

 

Honeywell Life Safety AS

Tel: +46 8 775 55 00
E-post: lifesafety.sweden@honeywell.com

Honeywell Life Safety  |  Honeywell Privacy Statement

© Honeywell Life Safety AS - 2014