logo

Sôk

Menu

FSN-folder

Projektering och underhåll av nödbelysning 2014 är framtagen av FSN – Föreningen Säkerhet genom Nödbelysning

Genom att sammanställa alla regelverk inom nödbelysning på ett lättöverskådligt sätt är tanken att denna skrift underlätta att projektera och/eller underhåll på ett korrekt sätt. Skriften lämpar sig mycket väl till bl a: Fastighetsägare, fastighetsskötare och brukare, El-konsulter, belysningskonsulter och el-entreprenörer, brandskyddskonsulter
och räddningstjänsten m fl .
FSN är remissinstans till Arbetsmiljöverket, Boverket, Räddningsverket, Elsäkerhetsverketsamt flera andra organisationer.
FSN som är en del av belysningsbranschen har väldigt täta kontakter med belysningsbranschen för att kunna ta fram nya system och lösningar som inkorporerade med allmänbelysningen.

Honeywell Life Safety AS

Tel: +46 8 775 55 00
E-post: lifesafety.sweden@honeywell.com

Honeywell Life Safety  |  Honeywell Privacy Statement

© Honeywell Life Safety AS - 2014